Μολύβια Ψαρέματος

H FishAlarm κατασκευάζει & διαθέτει μολύβια ψαρέματος σε πολλούς τύπους.

Μολύβια Ψαρέματος

Μολύβια Ψαρέματος

Μολύβια άγκυρες με πτερύγια: 150gr, 120gr, 90gr, 70gr

 

Μολύβια Ψαρέματος

Μολύβι άγκυρα 110gr

 

 

Μολύβια Ψαρέματος

Μολύβια zighead 75gr, 60gr, 45gr, 25gr

 

Σύντομα και περισσότερα σχέδια

Πώληση Χονδρική

Back to top